Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości jest formą pisemnego wypowiedzenia się o wartości nieruchomości. W ten sposób rzeczoznawca majątkowy w postaci operatu szacunkowego informuje osoby zainteresowane, jaka jest wartość nieruchomości, bądź jej części. Czy operat jest potrzebny? A może to tylko kolejny wydatek z naszego budżetu? Istnieje wiele przypadków, w których operat szacunkowy jest niezbędny. Przykładem może być postępowanie przed urzędem gminy w sprawie aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, przed urzędem skarbowym w sprawie rozliczeń podatkowych, przed sądem w postępowaniu cywilnym, ew.karnym, w banku w związku z wnioskiem kredytowym itp. Czy warto finansować rzeczoznawców majątkowych w życiu codziennym? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, ponieważ życie nie jest jednoznaczne. W pewnych sytuacjach warto posiadać operat szacunkowy (np. wzajemne rozliczenia z członkami rodziny, wspólnikami), a niekiedy wystarczy sama forma doradcza. Należy bowiem pamiętać, że rynek nieruchomości jest trudnym obszarem orientacji i wymaga wiedzy "specjalistycznej".

Nasza firma zajmuje się nie tylko wycenami nieruchomości. Poniżej podajemy pola naszej działalności, które w sposób kompleksowy zaspakajają potrzeby rynku.

 1. Studia opłacalności lokalizacji
 2. Feasibility study planowanych inwestycji
 3. Analizy celowości i opłacalności modernizacji budynków
 4. Doradztwo na rynku nieruchomości
 5. Podziały nieruchomości
 6. Wyceny nieruchomości nieprzemysłowych:
  • zabudowanych budynkami biurowymi i usługowymi
  • zabudowanych budynkami mieszkalnymi i rekreacyjnymi
  • niezabudowanych
  • lokali mieszkalnych i użytkowych
 7. Wyceny nieruchomości przemysłowych, przedsiębiorstw i zakładów, np.:
  • Łódzka Spółdzielnia Cukiernicza „RUSAŁKA” S.A.w Łodzi
  • ZPK DANDYS w Łodzi
  • SURTEX sp. z o.o. w Łodzi, Poznaniu, Wałbrzychu, Sosnowcu i Gdyni
  • AGROSAK S.A. w Łodzi
  • KOH-VERA S.A. w Łodzi
  • ZPC DAMINA w Łodzi i Brzezinach
  • POLKAT HOLDING sp. z o.o. oddział Łódź
  • ZPJ Pierwsza w Łodzi
  • Związek Zawodowy Kierowców i Motorniczych Komunikacji Miejskiej w Łodzi
  • PPHU Mirena w Łodzi
  • Margot Enterprise sp. z o.o. w Łodzi
  • PPHU DAMAZ w Łodzi
  • PRYM FASHION POLSKA sp. z o.o. w Łodzi
  • ABX sp. z o.o. w Łodzi
  • AGRAF sp. z o.o. w Łodzi
  • AN-FARB sp.j. w Łodzi
  • CWS boco Polska sp. z o.o.
  • Jeronimo Martins Polska SA
  • PGE SA