PROFIL DZIAŁALNOŚCI

 

Biuro Pedepe powstało w 1990 roku jako firma prywatna. W początkowym okresie głównym profilem okresie było projektowanie nowych obiektów kubaturowych oraz remonty i modernizacje istniejących, a także prowadzenie inwestycji (zastępstwo inwestorskie, nadzory). W 1992 roku biuro wprowadziło dodatkową usługę przygotowania dokumentacji i tłumaczenia projektów w języku angielskim (uprawnienia NOT).

 

Od 1995 roku biuro rozszerzyło swoją ofertę o przygotowanie inwestycji (ustalanie lokalizacji, studia feasibility) oraz wyceny nieruchomości. W roku 1998 firma przeniosła się do własnej siedziby przy ul.Pokładowej 58. Od początku istnienia firma była członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, później Izby Projektowania Budowlanego w Warszawie.